Tegnsatt 1994-06

0:00
0:00
29:33
1x

Oh no!

Your current web browser does not support native video playback :(

To fix this, upgrade your browser to the latest version of any of these browsers:

You may also be missing the Windows Media Feature Pack needed for playback in Internet Explorer. Download it from Microsoft.com

Mange bruker sommerferien til reiser i utlandet og har erfart at det ikke alltid er like lett å fa kontakt med folk fra andre land. Språkbarrierene blir ofte større jo lengre vekk fra Norge vi kommer, og innføringen av Esperanto som et slags verdensspråk har ikke lykkes. Døve slipper disse probleme. Selv om tegnspråk ikke er internasjonalt har de nasjonale tegnsprakene mange felles trekk. Språkene er visulle og med litt tilpasning kan døve nordmenn lett prate med døve fra andre kanter av verden. Programmet tar opp spørsmålet om tegnspråk utvikles videre til å bli et fullstendig internasjonalt språk. Vi treffer døve fra ulike kanter av verden som prater på et tilpasset tegnsprak, et språk tegnspråkkyndige her hjemme lett vil oppfatte. For andre blir programmet som vanlig tolket til norsk tale og det blir tekstet for hørselhemmede som ikke behersker tegnspråk.