Showing videos tagged with
verdenslekene

15:07

Tegnsatt 1997-09

Forberedelser til verdenslekene - Reportasje fra Groruddalens håndball- og volleyballag hvor det er døve integrert.
14:59

Tegnsatt 1997-10

Reportasje fra verdenslekene i København. 3000 døve fra 70 land deltok.