Showing videos tagged with
tolk

13:50

Tegnkult 2002-02

Besøk hos tolkestudioet og Dagsrevystudio, treffer også Terje Lund – Professoren snakker om valg – Vanilla Sky Serie: Tegnkult År: 2002 Episode: 02 Dato: 2002-02-11
30:00

Tegnsatt 1991-13

Programleder: Cathrine Ørn - Innslag fra doktordisputasen til Marit Vogt Svendsen - Informasjon om ny forening for døvblinde med Ushers syndrom, Norges Ushersforening - Orientering om tolkeordninge...
30:02

Tegnsatt 1994-03

Programmet tar opp situasjonen for døve studenter som møter mange hindringer bl.a. i form av mangel på tolker og tilrettelagt undervisningmateriell. Situasjonen holdes opp mot innholdet i Stortings...
29:54

Tegnsatt 1994-08

Mira Zuckermann er programleder og i dette programmet er Con Mehlum med og forteller om Generalsekretær Svein Arne Peterson gjest. Emne for samtalen er tolking.
14:00

Tegnsatt 1998-18

Tegnspråktolking av sendingene hos NRK sitt prøveprosjekt. Programleder: Helge Herland Serie: Tegnsatt År: 1998 Episode: 18 Dato: 1998-11-30
15:05

Tegnsatt 1999-02

Programmet omhandler tolkeordningen for døve, og tar opp barnesykdommer som fremdeles skaper problemer. Serie: Tegnsatt År: 1999 Episode: 02 Dato: 1999-01-18
14:03

Tegnsatt 1999-17

To som møttes gjennom SMS-meldinger - NRKs tegnspråktolking - Tolkeordningen Serie: Tegnsatt År: 1999 Episode: 17 Dato: 1999-11-08
14:02

Tegnsatt 2000-06

NRK starter til høsten egen satelittkanal med tegnspråktolk. Knutepunktskoler for døve er et nytt begrep. Ved videregående skole i Sandefjord er det startet opp en slik klasse. Serie: Tegnsatt...
14:01

Tegnsatt 2000-10

Kulturuke på Bø - Det norske tegnspråkteater - NRKs nye tolkekanal. Serie: Tegnsatt År: 2000 Episode: 10 Dato: 2000-08-28
14:00

Tegnsatt 2000-12

Åpning av NRKs nye tolkekanal - Kompetansereformen, konferanse i Oslo - Intervju med Hilde Haualand i forbindelse med mediaundersøkelsen Serie: Tegnsatt År: 2000 Episode: 12 Dato: 2000-10-02...