Showing videos tagged with
thorbjørn johan sander

29:17

Tegnsatt 1989-04

Produksjon av Døves Tidsskrift - Havforskningsinstituttet i Bergen - Informasjon om Namibias selvstendighet. Innledning av Tone-Britt Handberg
24:27

Tegnsatt 1992-11

Hovedinnslaget i programmet er den forandringen som skjer med skolene for døve. fra tradisjonell døveskole og til statlige spesialpedagogiske kompetansesentrer og mindre skoler? Vi spør om det er r...
29:49

Tegnsatt 1994-02

Første innslag er om Paralympics på Lillehammer, lekene som samler ulike funksjonshemmede fra hele verden til konkurranse pa snø og is, vi tar opp spørmålet om hvorfor døve står utenfor lekene. - V...
28:18

Tegnsatt 1994-10

Det er 100 år siden Conrad Svendsen ble ansatt som den første prest for døve. Tegnsatt markerer derfor 100 årsjubileuet for Døvekirken i Norge. Programmet ser på kirkens historie og på veivalget mo...
29:15

Tegnsatt 1995-06

Et portrett av Thorbjørn Johan Sander, kanskje den mest markante skikkelsen blant døve i Norge. Vi belyser hans 50 år på barrikadene i kamp for døves kår.
14:46

Tegnsatt 1998-04

Programmet omhandler Cochlea Implant operasjonen, og er et oppfølgingsprogram. Programleder: Con Mehlum Serie: Tegnsatt År: 1998 Episode: 04 Dato: 1998-02-16
15:01

Tegnsatt 1998-11

Repotasje fra Norges døveforbund kongress i Trondheim. Utdeling av kongens fortjenestesmedalje i gull til Thorbjørn J. Sander. Programleder: Klement Våge, Helge Herland Serie: Tegnsatt År: 199...
14:00

Tegnsatt 1998-17

Portrett av Andreas Chr. Møller. Serie: Tegnsatt År: 1998 Episode: 17 Dato: 1998-11-16
14:04

Tegnsatt 1999-13

Programleder: Helge Herland -Spørreundersøkelse om seksuelt misbruk -Jonas-prisen til Thorbjørn J. Sander -Barns tanker om fremtiden -Tegnspråkteater -Valgresultat. Serie: Tegnsatt År: 1999 Ep...
14:01

Tegnsatt 2000-10

Kulturuke på Bø - Det norske tegnspråkteater - NRKs nye tolkekanal. Serie: Tegnsatt År: 2000 Episode: 10 Dato: 2000-08-28