Showing videos tagged with
teksttelefon

24:37

Tegnsatt 1996-04

Brannøvelse i Tromsø. Under et kurs ble det arrangert brannøvelse på hotellet der de døve deltakerne bodde. Israels historie. Reportasje fra Israel. Mira Zuckermann forteller om Israel og døve...
14:46

Tegnsatt 1996-08

Vi besøker 149-sentralen i Hyllestad, Song, og får informasjon om formidlingstjenesten. Programmet gir også informasjon om mobile tekst-tlf og om nødmeldingstjenesten.