Showing videos tagged with
tegnspråkkonferanse

29:50

Tegnsatt 1990-04

Hvordan opplevde døve krigen? - Døveskolen i Dacca, Bangladesh - Gøsta Rougnø forteller fra tegnspråkkonferansen i Hamburg. Programleder: Knut Bjarne Kjøde