Showing videos tagged with
stemmerett

15:30

Ungdom, bruk din rett

Et avsnitt som handler om stemmerettens historie og hvordan retten til å stemme har utviklet seg de siste 125 årene.