Showing videos tagged with
palestina

11:32

12 år i Palestina

Siden 1999 har Norges Døveforbund og Signo hatt prosjekter i Israel-okkuperte Palestina. Målet har vært å opprette et eget døveforbund, samt å sikre døve en likeverdig opplæring. I 2008 ble et av m...
14:01

Tegnsatt 2000-08

Døveidretten - Bistandsarbeid i Palestina Serie: Tegnsatt År: 2000 Episode: 08 Dato: 2000-05-29