Showing videos tagged with
odf

29:10

Tegnsatt 1989-03

Intervju med døveprest Georg Abelsnes - Sketsj av teatergruppa i Bergen Døveforening - Asylsøkere - Innvandrertreff i Oslo Døveforening - "Med tolk hos legen"
26:27

Tegnsatt 1989-11

Kirke- og undervisningsminister Einar Steenes intervjues om prosjekt S - Kulturdager i Stavanger - Reportasje fra Televerkets forskningsinstitutt vedrørende billedtelefon - Trygve Skjølberg har skr...
14:43

Tegnsatt 1997-08

Oslo døveforening har problemer med å finne noen som vil være leder. Opptak fra ekstrardinært årsmøte hvor ny leder velges. - Odd inge Schrøder forteller om døveforeningens historie
14:00

Tegnsatt 1999-03

1999 er FNs eldreår. Vi ser på eldres situasjon og besøker pensjonistgruppen i Oslo Døveforening, St. Hanshjemmet og CSS I Oslo og stiftelsen omsorgsboliger i Stavanger. Serie: Tegnsatt År: 19...
13:52

Tegnsatt 1999-05

Programmet har to innslag: -Vi besøker Ål folkehøyskole som har begynt pensjonistskole med svært allsidig program. I forbindels med kvinnedagen viser vi et portrett av Torill Lorentzen so...
14:03

Tid for tegn 2003-34

Oslo Døveforening, 125år – Åpen dag på Skådalen skole – Bamse B og Cathrine del 11 Serie: Tid for tegn År: 2003 Episode: 34 Dato: 2003-12-08
14:02

Tid for tegn 2005-42

Oslo døveforening – Con Mehlums kortfilmer Serie: Tid for tegn År: 2005 Episode: 42 Dato: 2005-10-17