Showing videos tagged with
odd inge schrøder

13:58

Kom og se med Casper 4 - Påske

Programmet tema er påsken. Vi fulgte en gruppe norske ungdommer i påskefjellet og sammenligner med jødisk feiring av høytiden. Tegntitten 1995-04
29:27

Tegnsatt 1991-03

Programleder: Rune Pettersen - Døveprest Roar Bredvei forteller påskebudskapet. Bilder fra Ål kirke - Reportasje fra basaren i Oslo Døvekirke - Intervju med lederen i Nasjonalt Døveteater, Mira Zuc...
28:56

Tegnsatt 1992-02

Programleder: Odd-Inge Schrøder - Programmet tar opp tegnspråkets stilling i dag. Bl.a. Reises det spørsmål om det arbeidet som drives for å få Stortinget til å vedta en egen tegnspråklov. Intervju...
14:43

Tegnsatt 1997-08

Oslo døveforening har problemer med å finne noen som vil være leder. Opptak fra ekstrardinært årsmøte hvor ny leder velges. - Odd inge Schrøder forteller om døveforeningens historie
14:45

Tegnsatt 1998-03

Portrett av Lars Havstad, Nordens første døve student - som også ble privatsekretær for statsminister Sverdrup. Odd-Inge Schrøder forteller. Serie: Tegnsatt År: 1998 Episode: 03 Dato: 1998-01-...
14:55

Tegnsatt 1998-09

1998 er et stort jubileumsår for døvesamfunnet. Reportasjer fra Skådalen skole som 150 år. Oslo Døveforening, 120 år, og Hjemmet for døve som er 100 år. Programleder : Con Mehlum Serie: Tegnsa...
14:00

Tegnsatt 2001-04

Samarbeidsprosjekt mellom posten og Sya, Odd Inge Schrøder holder på med bibeloversettelse – Brynjulf Dammen er for tiden engasjert av Det norske tegnspråkteater Serie: Tegnsatt År: 2001 Episo...
13:58

Tegnsatt 2002-01

Intervju med Odd Inge om bistand – Historieserie: Om tegnspråk i klosterene i middelalderen Serie: Tegnsatt År: 2002 Episode: 01 Dato: 2002-01-07