Showing videos tagged with
nul

27:53

Glimt fra Nordisk ungdomsleir

Her får vi se deler av den Nordiske ungdomsleiren som ble arrangert i Finland år 1968. Vi får også innblikk i reisen fra Oslo til ankomststedet.