Showing videos tagged with
nordisk kulturfestival

29:59

Tegnsatt 1990-03

Innslag fra døveskolen i Dacca, Bangladesh - Historien om Andreas Chr. Møller som grunnla den første døveskolen i Trondheim i 1825 - Informasjon om Nordisk Kulturfestival som skal være i Leksand ti...
30:23

Tegnsatt 1990-08

Halvor Greftegreff viser glimt fra døvesenteret i Lofoten - John Aikio forteller om å være ensom døv i Karasjok - Nordisk kulturfestival i Leksand - Hvordan har døve det i Sverige?. Programleder: R...
29:53

Tegnsatt 1993-13

Reportasje fra internasjonal konferanse om TV-sendinger for døve. Neste innslag er fra to jobbklubber for døve i London. - Reportasje fra Helsingfors om Nordisk Kullturfestival som skal være der ne...
13:38

Tegnsatt 2002-06

Orientering om nordisk kulturfestival – oppheving av "tolketaket" – Historieserien: Døve og kirken – Sunnanåutvalget Serie: Tegnsatt År: 2002 Episode: 06 Dato: 2002-05-27