Showing videos tagged with
nordisk

27:53

Glimt fra Nordisk ungdomsleir

Her får vi se deler av den Nordiske ungdomsleiren som ble arrangert i Finland år 1968. Vi får også innblikk i reisen fra Oslo til ankomststedet.
1:08:30

Nordiske døvekongress 1952

Vi får innblikk i den nordiske døvekongressen som ble avholdt i Oslo år 1952.