Showing videos tagged with
kultur

33:09

Tegnsatt 1991-12

Temaprogram om døves kultur, knyttet til Døves kulturdager som i år ble avviklet i Trondheim. Det blir vist innslag fra Haugaland Døveforenings teatergruppes oppsetning av Æsops fabler. Elinor Rønn...
25:36

Tegnsatt 1992-08

Første innslag er fra kulturuken på Hamar. Vi ser på ulike verksteder som drama, kunst, fotografering, og vi besøker Vang kirke hvor den kjente døve kunsmaleren Mathias Stoltenberg er gravlagt. In...
30:35

Tegnsatt 1993-10

Marit Nybakk og Anne Lise Høegh kommenterer døvepolitiske saker som tegnspråklov og kulturtilbud til døve.
29:58

Tegnsatt 1994-04

Tegnsatt tar opp spørsmalet om døve barn skal ha lovbestemt rett til å gå på en døveskole. Stortingsrepresentant Jan Simonsen reiste dette lovforslaget i Stortinget, men flertallet gikk imot det. J...
28:11

Tegnsatt 1994-09

Tegnsatt denne gang handler om døves kultur. Siste helgen i oktober var over 700 tegnspråk-talende samlet til Døves Kulturdager i Ål, Hallingdal. Det ble vist teater og dans i ulike former, døve ku...
14:00

Tegnsatt 2000-05

Det norske tegnspråkteater – del 2 Serie: Tegnsatt År: 2000 Episode: 05 Dato: 2000-03-13
14:01

Tegnsatt 2000-10

Kulturuke på Bø - Det norske tegnspråkteater - NRKs nye tolkekanal. Serie: Tegnsatt År: 2000 Episode: 10 Dato: 2000-08-28
14:02

Tegnsatt 2001-06

Døve fra andre land som har flyttet til Norge. Innflytterne forteller om deres opplevelse og hvilket inntrykk de har av Norge. Serie: Tegnsatt År: 2001 Episode: 06 Sendingsdato: 2001-05-21
15:07

Tegnspråkriket - Identitet

Endelig er Tegnspråkriket tilbake, og denne gang i en helt ny drakt. Her skal Imran møte førsteamanuensis emeritus Odd-Inge Schrøder. De skal diskutere temaet identitet og om hvordan det var i gaml...