Showing videos tagged with
kina

14:23

Tegnkult 2003-04

Professoren reiser med Krøderbanen – Akrobatikk fra Kina – Elevene fra Ål spiser slange Serie: Tegnkult År: 2003 Episode: 04 Dato: 2003-04-14
25:03

Tegnsatt 1993-06

Fire døve forteller om Kina-tur - Nødtelefon for døve -Rødbygget i Trondheim
13:58

Tegnsatt 2003-05

Elevene ved Ål folkehøyskole har vært i Kina Serie: Tegnsatt År: 2003 Episode: 05 Dato: 2003-03-21
14:04

Tid for tegn 2005-12

Eldre døves situasjon og besøk fra Kina Serie: Tid for tegn År: 2005 Episode: 12 Dato: 2005-03-21