Showing videos tagged with
jon martin brauti

24:27

Tegnsatt 1992-11

Hovedinnslaget i programmet er den forandringen som skjer med skolene for døve. fra tradisjonell døveskole og til statlige spesialpedagogiske kompetansesentrer og mindre skoler? Vi spør om det er r...
28:43

Tegnsatt 1994-01

Tegnsatt besøker den norske tegnspråkforskerene Jon Martin Brauti ved universitetet i Bristol, der han i et internasjonalt team forsker på om det er grunnlag for et internasjonalt tegnspråk. Videre...
14:07

Tegnsatt 1997-05

Et portrettprogram om maleren Mathias Stoltenberg. Vi forteller om hans liv og viser en del av hans arbeider.