Showing videos tagged with
island

27:28

Fakkeltenning - Ungdomsleir på Island (1976)

Den 11. nordiske ungdomsleir for døve på Reykholt, Island ble holdt 10. til 17. juli 1976. Hit kom ungdommer fra hele 5 nordiske land (Sverige, Finland, Danmark, Island og Norge) for å delta på eks...
14:57

Tegnsatt 1996-07

Reportasje fra Island med spesiell vekt på situasjonen for døve.