Showing videos tagged with
ipek d. mehlum

25:02

Tegnsatt 1993-02

Forberedelse til vinterlekene for døve - Arbeidsledighet blant døve.