Showing videos tagged with
hilde haualand

15:08

Tegnkult 1997-05

Kåring av vinneren i filmkonkurransen "Morsomste film". Samtale med Hilde Haualand om hva humor er. Filmveteranen Svein Bråthen forteller om filmmiljøet i gamle dager.
28:20

Tegnsatt 1990-10

Første NDF-kongress. Det blir også en kort debatt mellom Svein Arne Peterson og Hilde Haualand Programleder: Helge Herland
24:27

Tegnsatt 1992-11

Hovedinnslaget i programmet er den forandringen som skjer med skolene for døve. fra tradisjonell døveskole og til statlige spesialpedagogiske kompetansesentrer og mindre skoler? Vi spør om det er r...
25:00

Tegnsatt 1993-03

Portrett av Arne Ola Grimstad - Portrett av en døv folkedansinstruktør - Informasjon om cochlea implantat - Stortingsvalget 1993
28:11

Tegnsatt 1994-09

Tegnsatt denne gang handler om døves kultur. Siste helgen i oktober var over 700 tegnspråk-talende samlet til Døves Kulturdager i Ål, Hallingdal. Det ble vist teater og dans i ulike former, døve ku...
23:49

Tegnsatt 1996-01

Informasjon om selvangivelse og særfradrag for døve. Innslag om Døves Akademiske Forening. Døv parlamentariker i Canada. Amerikansk elev på Ål.
14:00

Tegnsatt 2000-12

Åpning av NRKs nye tolkekanal - Kompetansereformen, konferanse i Oslo - Intervju med Hilde Haualand i forbindelse med mediaundersøkelsen Serie: Tegnsatt År: 2000 Episode: 12 Dato: 2000-10-02...
14:03

Tegnsatt 2000-15

Arbeidsledighet - Karrieresenter - Døvekompetanse AS - Privat tolkeformidling i USA Serie: Tegnsatt År: 2000 Episode: 15 Dato: 2000-11-20