Showing videos tagged with
hans lie

31:06

Tegnsatt 1990-01

Om revolusjonen i Øst-Europa - Sosialdepartementet oppretter fire nye tolkesentraler - Intervju med alpinveteranene Hans Lie og Harald Håverstad - Rødbygget, Komit arbeider for at rødbygget i Trond...