Showing videos tagged with
foreldre

14:56

Tegnsatt 1997-06

Frivillighetssentral 1. innslag: - Om den nyoppretta frivilighetssentralen for døve i Oslo. 2. Innslag: Tegnspråkundervisning. Foreldre/nettverkspakke til døve barns foreldre/nettverk.
14:03

Tid for tegn 2006-10

CODA forening for barn med døve foreldre Serie: Tid for tegn År: 2006 Episode: 10 Dato: 2006-03-20