Showing videos tagged with
folkemøte

28:51

Tegnsatt 1993-09

Valg-93: Tolket innslag fra NRKs folkemøte i Tromsø.