Showing videos tagged with
døveteater

18:50

Tegnsatt 1995-08

Korte spørsmål til AP, SP og H om hva politikerne sier om et profesjonelt døveteater. Tolket sekvens fra folkemøte i Trondheim.
15:03

Tegnsatt 1996-13

Reportasje fra døves kulturdager i Kristiansand. Vi ser på tolket teater kontra tegnspråkteater. Intervju med Halgrim Berg om profesjonelt døveteater.