Showing videos tagged with
døveprest

10:34

Lisa Lind ordinert til prest

Døves Media var tilstede da Lisa Lind ble ordinert til prest i Oslo Domkirke, den 18. januar 2015.
29:10

Tegnsatt 1989-03

Intervju med døveprest Georg Abelsnes - Sketsj av teatergruppa i Bergen Døveforening - Asylsøkere - Innvandrertreff i Oslo Døveforening - "Med tolk hos legen"
28:22

Tegnsatt 1989-10

Orientering om saker i statsbudsjettet som har spesiell interesse for døve - Prosjekt S - Klimaforandring, Svein Arne Peterson intervjuer professor i geofysikk Ivar Isaksen - Reportasje fra døvepre...
29:27

Tegnsatt 1991-03

Programleder: Rune Pettersen - Døveprest Roar Bredvei forteller påskebudskapet. Bilder fra Ål kirke - Reportasje fra basaren i Oslo Døvekirke - Intervju med lederen i Nasjonalt Døveteater, Mira Zuc...
23:26

Tegnsatt 1995-12

Programmet tar opp julen som høytid og tradisjonsbærer. Gjest i programmet er døveprest Ingunn Hagen og programleder er Mira Zuckermann.
14:07

Tegnsatt 1997-04

Vi besøker døvekirken i Oslo, der Hakim fra Algerie har sittet et år i kirkeasyl. Døveprest Roar Bredvei deltar også i programmet.