Showing videos tagged with
døveforening

30:35

Tegnsatt 1993-10

Marit Nybakk og Anne Lise Høegh kommenterer døvepolitiske saker som tegnspråklov og kulturtilbud til døve.
13:21

Tid for tegn 2005-22

Bergen døveforening har 125 års jubileum. Serie: Tid for tegn År: 2005 Episode: 22 Dato: 2005-05-30