Showing videos tagged with
døveforbund

11:32

12 år i Palestina

Siden 1999 har Norges Døveforbund og Signo hatt prosjekter i Israel-okkuperte Palestina. Målet har vært å opprette et eget døveforbund, samt å sikre døve en likeverdig opplæring. I 2008 ble et av m...
14:05

Tid for tegn 2006-33

Ny generalsekretær i Norges døveforbund Serie: Tid for tegn År: 2006 Episode: 33 Dato: 2006-09-18