Showing videos tagged with
asylmottak

10:02

Asylmottak på Ål folkehøyskole

Vi fikk alle med oss at det var en flyktningkrise i hele Europa, og vi merket også strømmen av flyktninger som kom til Norge. Vi har undersøkt og laget en reportasje om hvordan det er å være døv og...