Showing videos tagged with
asyl

29:10

Tegnsatt 1989-03

Intervju med døveprest Georg Abelsnes - Sketsj av teatergruppa i Bergen Døveforening - Asylsøkere - Innvandrertreff i Oslo Døveforening - "Med tolk hos legen"
14:07

Tegnsatt 1997-04

Vi besøker døvekirken i Oslo, der Hakim fra Algerie har sittet et år i kirkeasyl. Døveprest Roar Bredvei deltar også i programmet.