Showing videos tagged with
arbeid

6:28

Avstand ingen hindring

Koronaviruset tvinger arbeidsplasser til å jobbe annerledes enn før. Hva gjør de virksomhetene som vanligvis møter folk ansikt til ansikt? Vi møter Hanna Cederlöv og Andreas Fjelde ved Signo Rycon,...
6:28

Avstand ingen hindring

Koronaviruset tvinger arbeidsplasser til å jobbe annerledes enn før. Hva gjør de virksomhetene som vanligvis møter folk ansikt til ansikt? Vi møter Hanna Cederlöv og Andreas Fjelde ved Signo Rycon,...
14:00

Tegnkult 2000-04

I denne episoden er tema for samtalen arbeidslivet for døve. Serie: Tegnkult År: 2000 Episode: 04 Dato: 2000-04-10
30:00

Tegnsatt 1993-12

Statsbudsjettet - Intervju med Grethe Knutsen - Filmatisering av "Døvt barn" - Døv i arbeidslivet: Erik Johansen i Drammen - Døves Kulturdager i Harstad - Tegnavis.
29:53

Tegnsatt 1993-13

Reportasje fra internasjonal konferanse om TV-sendinger for døve. Neste innslag er fra to jobbklubber for døve i London. - Reportasje fra Helsingfors om Nordisk Kullturfestival som skal være der ne...
29:49

Tegnsatt 1994-02

Første innslag er om Paralympics på Lillehammer, lekene som samler ulike funksjonshemmede fra hele verden til konkurranse pa snø og is, vi tar opp spørmålet om hvorfor døve står utenfor lekene. - V...
29:58

Tegnsatt 1994-04

Tegnsatt tar opp spørsmalet om døve barn skal ha lovbestemt rett til å gå på en døveskole. Stortingsrepresentant Jan Simonsen reiste dette lovforslaget i Stortinget, men flertallet gikk imot det. J...
28:26

Tegnsatt 1994-05

Hovedinnslaget i dette Tegnsatt-programmet er en reportasje fra Norges Døveforbunds kongress i Bergen. Disse kongressene vedtar et fire-årig arbeidsprogram for forbundet og star derfor sentralt i d...
13:40

Tegnsatt 1997-02

Uføretrygd eller arbeid er tema for programmet. Vi besøker Kværner Kleiven i Ulsteinvik og Døves Trykkeri i Bergen
14:44

Tegnsatt 1997-03

Arbeidsmuligheter for døve i fremtiden? Stiftelsen Hjemmet for døve har opprettet arbeidsmarkedsbedrifter i Oslo, Bergen og Andebu. Er dette fremtidens arbeidsplasser for både funksjonshemmede og f...