Showing videos tagged with
annen verdenskrig

15:01

Kom og se med Casper 5 - Krigen

Programmet er en markering av 50 års jubileum for freden. Tegntitten 1995-05
14:00

Tegnkult 2001-02

Nazisme og konsentrasjonsleirer. Intervju med elever fra Bjørkåsen skole som har vært på tur med "De hvite bussene" Serie: Tegnkult År: 2001 Episode: 02 Dato: 2001-02-12
29:50

Tegnsatt 1990-04

Hvordan opplevde døve krigen? - Døveskolen i Dacca, Bangladesh - Gøsta Rougnø forteller fra tegnspråkkonferansen i Hamburg. Programleder: Knut Bjarne Kjøde
29:40

Tegnsatt 1995-05

Dette programmet tar for seg Holocaust og skjebnen til jødene før, under og etter 2. verdenskrig. Vi møter døve jøder som opplevde Nazi-Tyskland og konsentrasjonsleirene. Vi har også besøkt Israel...
14:01

Tegnsatt 2000-07

Jødeforfølgelsene - 2. verdenskrig Serie: Tegnsatt År: 2000 Episode: 07 Dato: 2000-03-08