Showing videos tagged with
aids

23:37

Tegnsatt 1992-09

Vi møter generalsekretæren i Døves Verdensforbund, finske Liisa Kaupinen. Hun forteller om situasjonen for døve i u-landene, og det arbeide som gjøres for å bedre levevilkårene for denne gruppen. -...