Showing videos tagged with
aase lyngvær hansen

26:27

Tegnsatt 1989-11

Kirke- og undervisningsminister Einar Steenes intervjues om prosjekt S - Kulturdager i Stavanger - Reportasje fra Televerkets forskningsinstitutt vedrørende billedtelefon - Trygve Skjølberg har skr...
25:03

Tegnsatt 1993-06

Fire døve forteller om Kina-tur - Nødtelefon for døve -Rødbygget i Trondheim