Showing videos tagged with
øyvind brattegard

15:05

Tegnsatt 1996-09

Tre døve damer med psykiske lidelser, alle pasienter ved Gaustad Sykehus, står åpent fram og forteller om sine problemer, og om behandlingen og sine håp for fremtiden.
15:03

Tegnsatt 1996-13

Reportasje fra døves kulturdager i Kristiansand. Vi ser på tolket teater kontra tegnspråkteater. Intervju med Halgrim Berg om profesjonelt døveteater.
14:01

Tegnsatt 1999-07

Dette programmet har tre innslag: ny selvangivelse - fast eller flytende bankrente - den økonomiske situasjonen -Tone Tangen Myrvoll er kåret til verdens beste døve idrettskvinne. Serie:...