Showing videos tagged with
ål

14:02

Reise-Nils del 10

Nils skal lære førstehjelp. Norsk luftambulanses base på Ål. Helikoptertur - Undill spiller skadet. Serie: Tegntitten År: 2003 Episode: 04 Dato: 2003-03-03
14:23

Tegnkult 2003-04

Professoren reiser med Krøderbanen – Akrobatikk fra Kina – Elevene fra Ål spiser slange Serie: Tegnkult År: 2003 Episode: 04 Dato: 2003-04-14
30:28

Tegnsatt 1989-08

Orientering om valgordningen - Intervju med valgforsker Gunnar Vogt - Fra FFOs valgmøte - Nordisk dramakurs/teaterskole for døve på Ål - En-akt: "Strykejernet" fremført av Debbie Rennie....
29:52

Tegnsatt 1990-02

Ål folkehøyskole. Rektor Johs Helleland og Ann Kristin Malmquist orienterer om skolen - Øst-Europaintervju med forsker Iver Neumann ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt - NM i alpin ble avlyst - Sk...
26:51

Tegnsatt 1990-09

Utdeling av Jonas-prisen på Spesiallærerhøyskolen - Konflikt i Midtøsten - Nasjonalt Senter for Døveteater, samtale mellom Mira Zuckermann og generalsekretær Svein Arne Peterson - Kronprinsparet be...
29:27

Tegnsatt 1991-03

Programleder: Rune Pettersen - Døveprest Roar Bredvei forteller påskebudskapet. Bilder fra Ål kirke - Reportasje fra basaren i Oslo Døvekirke - Intervju med lederen i Nasjonalt Døveteater, Mira Zuc...
29:52

Tegnsatt 1991-07

Programleder: Helge Herland - Vi møter fylkesekretæren for døve i Rogaland, Gunhild Pedersen, som forteller om arbeidet sitt - Reportasje fra NDFs representantskapsmøte i Haugesund, hvor EF-medlems...
29:41

Tegnsatt 1992-01

Mira Zuckermann leser "Medmenneske" av Phil Bosman - Reportasje fra Lillesund skole i Haugesund hvor døve 4.klassinger lærer engelsk skriftspråk ved hjelp av engelsk tegnspråk - Innslag o...
30:02

Tegnsatt 1994-03

Programmet tar opp situasjonen for døve studenter som møter mange hindringer bl.a. i form av mangel på tolker og tilrettelagt undervisningmateriell. Situasjonen holdes opp mot innholdet i Stortings...
28:11

Tegnsatt 1994-09

Tegnsatt denne gang handler om døves kultur. Siste helgen i oktober var over 700 tegnspråk-talende samlet til Døves Kulturdager i Ål, Hallingdal. Det ble vist teater og dans i ulike former, døve ku...