#VALG2021

Døves Media sine egne valgsendinger Stortingsvalget 2021

1:38

Valgresultat (14.09.21)

Vi oppsummerer valget ! Hvem blir ny statsminister, og hvilke partier har gått fram og tilbake? Hvilken ny rekord gjelder nå for kjønnsfordelingen på Stortinget? Se dagens valgsending under over...
3:56

Overbevis oss med 20 sekunder (11.09.21)

Nå er det straks valg ! Ennå ikke bestemt deg? Her får partiene 20 sekunder på å overbevise deg som døv velger. Godt valg, bruk stemmeretten ! Se dagens valgsending i videoen over. Publi...
4:38

Oppsummering av valgkampen (10.09.21)

Hvilke to blokker finnes i norsk politikk, og hvilken av disse blokkene har størst sjanse for å vinne på mandag? Det får du vite mer om i dagens sending. Til slutt forteller Hans Fredrik Grøvan om...
4:46

Dagens aktuelle: Klima (09.09.21)

Miljø og klima er blant de sakene som har vært aktuelle denne valgkampen. I dagens sending forklarer tre typiske miljøpartier mer om sin ideologi og sine hjertesaker. Du møter Kirsti Bergstø (SV),...
8:43

Debatt om CRPD (08.09.21)

I dagens valgsending forteller først Petter Noddeland, generalsekretær i Norges Døveforbund, hva CRPD er og hvorfor NDF ønsker at den skal bli del av norsk lovgivning. Deretter forklarer Michael Te...
3:56

Hvordan velges representanter? (06.08.21)

Utjevningsmandat? Sperregrense? Hvordan henger dette sammen? I dag får du vite mer om hvordan representantene velges inn i Stortinget. Til slutt forklarer Jon Helgheim hva som er Fremskrittspartiet...
4:43

Generelle spørsmål om valg (03.09.21)

Når er siste frist for å forhåndsstemme? Og hvor kan du stemme på selve valgdagen? Disse, og flere generelle spørsmål om valget får du svar på i dagens sending. Og til slutt får du bli bedre kjent...
10:45

Partienes historie (02.09.21)

I dagens episode går vi gjennom partihistorien. Hvordan er de norske partiene dannet? Til slutt møter du Benedikte Pryneid Hansen, som forteller om Rødts ideologi og hjertesaker. Se dagens valgsend...
3:22

Politiske konfliktlinjer (01.09.21)

Alle partier er dannet på grunnlag av en konflikt. Hvilke typiske konfliktlinjer gjelder for norsk politikk? I dag møter du også Tina Bru, som forteller om Høyres ideologi og hjertesaker. Se dagens...
4:05

Maktfordelingsprinsippet (31.08.21)

Maktfordelingsprinsippet er viktig i et demokrati. I dag ser vi på historien bak dette prinsippet. Vi starter også en serie der stortingspartiene selv presenterer sin ideologi og sine hjertesaker....
3:55

NDFs valgkampstrategi (27.08.21)

Norges Døveforbund har for første gang laget en oversikt over hva partiene sier om typiske tegnspråksaker. Hvordan har arbeidet med dette foregått, og hvilken strategi har døveforbundet for å påvir...
1:29

CRPD og norsk politikk (26.08.21)

Så du Norges Døveforbund sin valgdebatt på nett i går? Hvis ikke, så vil det komme en lenke til dette om ikke lenge. Et av temaene var CRPD og hvorfor Stortinget sa nei til å gjøre den til norsk lo...
1:28

Åpning: Valgsending (25.08.21)

I dag starter vi med valgsendinger ! Fram mot valgdagen 13. september skal vi jevnlig publisere valginformasjon - eksempelvis intervjuer med politikere, diskusjoner rundt aktuelle saker samt for...