DMnytt

9:07

Språkloven vedtatt!

Det ble en historisk dag 25. mars. Et enstemmig Storting vedtok Språkloven, der paragraf 7 slår fast at norsk tegnspråk er det nasjonale tegnspråket, og har samme verdi som andre norske språk. Et f...
11:43

«HEM»

Teaterstykket «HEM» er inspirert av vitnemål fra døve på flukt. I denne DMnytt-reportasjen møter vi Amado El Hamed som kom til Norge som døv flyktning i 1988. Han forteller om sine opplevelser som...
8:31

Nasjonal tolketjeneste nå!

DMnytt var tilstede under demonstrasjonen "Nasjonal tolketjeneste nå !” som fant sted utenfor Arbeids- og sosialdepartementet i Oslo fredag 16. november, arrangert av Norges Døveforbund (ND...
3:04

Døves Kulturdager i Stavanger

"Tegnspråk gir fremtid» var temaet for årets fagdag under Døves Kulturdager 2016 i Stavanger. Se intervjuet vi gjorde med mor og datter - Marit Kommedal og Astri Frafjord om oppvekst, tegnsprå...
2:54

Colin Allen på Døves Kulturdager

Se intervjuet med Colin Allen, lederen for WFD fra Døves Kulturdager 2016 i Stavanger.