Max og Amalie

Amalie har sommerferie, men brekker uheldigvis foten og må derfor være med faren på jobb. Der møter hun en pantomimekunstner som viser seg å være en støtte for Amalie i løpet av sommeren.

13:53

Episode 1

Ferien for Amalie blir ødelagt fordi hun brekker foten. Hun må i stedet sitte på kaféen der faren jobber. Da dukker det opp en pantomimekunstner.
14:00

Episode 2

Ferien for Amalie blir ødelagt fordi hun brekker foten. Hun må i stedet sitte på kaféen der faren jobber. Da dukker det opp en pantomimekunstner.
14:00

Episode 3

Ferien for Amalie blir ødelagt fordi hun brekker foten. Hun må i stedet sitte på kaféen der faren jobber. Da dukker det opp en pantomimekunstner.
14:01

Episode 4

Ferien for Amalie blir ødelagt fordi hun brekker foten. Hun må i stedet sitte på kaféen der faren jobber. Da dukker det opp en pantomimekunstner.
13:55

Episode 5

Ferien for Amalie blir ødelagt fordi hun brekker foten. Hun må i stedet sitte på kaféen der faren jobber. Da dukker det opp en pantomimekunstner.