2001

14:02

Tegnsatt 2001-01

Døves trykkeri skifter navn – Seksuelt misbruk av døve barn – Engelske døve på Kilmanjaro, del 1 Serie: Tegnsatt År: 2001 Episode: 01 Dato: 2001-01-08
14:05

Tegnsatt 2001-02

Fastlegeordningen, legen som kan tegnspråk tilknyttet Rådg.kontoret i Oslo – Døves idrettslag – Engelske døvepå Kilmanjaro, del 2 Serie: Tegnsatt År: 2001 Episode: 02 Dato: 2001-01-20
14:04

Tegnsatt 2001-03

Sunnanåutvalget - Tvillingskole, besøk Vetland skole. Engelske døve på Kilmanjaro del 3 Serie: Tegnsatt År: 2001 Episode: 03 Dato: 2001-02-26
14:00

Tegnsatt 2001-04

Samarbeidsprosjekt mellom posten og Sya, Odd Inge Schrøder holder på med bibeloversettelse – Brynjulf Dammen er for tiden engasjert av Det norske tegnspråkteater Serie: Tegnsatt År: 2001 Episo...
14:00

Tegnsatt 2001-05

Thorbjørn Johan Sander forteller om gamle dager – Mobiltelefon Serie: Tegnsatt År: 2001 Episode: 05 Dato: 2001-04-24
14:02

Tegnsatt 2001-06

Døve fra andre land som har flyttet til Norge. Innflytterne forteller om deres opplevelse og hvilket inntrykk de har av Norge. Serie: Tegnsatt År: 2001 Episode: 06 Sendingsdato: 2001-05-21
14:19

Tegnsatt 2001-07

Intervju med politikere om tegnspråkteateret og tegnspråk som offisielt språk - innslag fra speiderleir på Risøya Serie: Tegnsatt År: 2001 Episode: 07 Dato: 2001-09-03
13:53

Tegnsatt 2001-08

Historiedelen: Hvordan døve hadde det i antikkens Hellas - I valgsekvensen intervjues Trond Helleland – Tre personer om deres syn på tegnspråk som eget språk Serie: Tegnsatt År: 2001 Episode:...
13:57

Tegnsatt 2001-09

Nedlegging av Kongstein skole - Det Norske Tegnspråkteater - Historieserie: Døve og kirken - Terror mot World Trade Center Serie: Tegnsatt År: 2001 Episode: 09 Dato: 2001-10-15
14:00

Tegnsatt 2001-10

sept, hvorfor hates USA? Hvorfor krig i Afganistan? – Døve kongelige Serie: Tegnsatt År: 2001 Episode: 10 Dato: 2001-12-03