1998

15:22

Tegnsatt 1998-01

Bibliotekene tilbyr nå tegnspråkbøker til utlåns, Besøker Bergen bibliotek. Romerike døveforening mister lokalene sine. Programleder: Helge Herland Serie: Tegnsatt År: 1998 Episode: 01 Dato: 1...
14:23

Tegnsatt 1998-02

Cochlea Implant operasjonen på døve barn. Vi møter døve skolefolk som er imot til legenes ukritisk positive holdning til CI. Programleder: Helge Herland, Mira Zuckermann Serie: Tegnsatt År: 19...
14:45

Tegnsatt 1998-03

Portrett av Lars Havstad, Nordens første døve student - som også ble privatsekretær for statsminister Sverdrup. Odd-Inge Schrøder forteller. Serie: Tegnsatt År: 1998 Episode: 03 Dato: 1998-01-...
14:46

Tegnsatt 1998-04

Programmet omhandler Cochlea Implant operasjonen, og er et oppfølgingsprogram. Programleder: Con Mehlum Serie: Tegnsatt År: 1998 Episode: 04 Dato: 1998-02-16
14:56

Tegnsatt 1998-05

Tekniske nyvinninger som gjør hverdagen lettere. Reportasje bl.a. om billedtelefon, videotekstleser, mobiltlf. Programleder: Helge Herland Serie: Tegnsatt År: 1998 Episode: 05 Dato: 1998-03-02...
14:34

Tegnsatt 1998-06

Handlingsplan for funksjonshemmede, der tre tiltak er nevnt spesielt for døve - direkte teksting av TV-program - lesekårsundersøkelsen - tegnspråkteater. Programleder: Con Mehlum Serie: Tegnsa...
15:01

Tegnsatt 1998-07

Første del av 2 programmer som omhandler døve studenter. Programleder: Con Mehlum Serie: Tegnsatt År: 1998 Episode: 07 Dato: 1998-03-30
14:58

Tegnsatt 1998-08

Andre del av 2 programmer som omhandler døve studenter som tar høyere utdanning. Programleder : Con Mehlum Serie: Tegnsatt År: 1998 Episode: 08 Dato: 1998-04-13
14:55

Tegnsatt 1998-09

1998 er et stort jubileumsår for døvesamfunnet. Reportasjer fra Skådalen skole som 150 år. Oslo Døveforening, 120 år, og Hjemmet for døve som er 100 år. Programleder : Con Mehlum Serie: Tegnsa...
14:57

Tegnsatt 1998-10

Portrett av Olaf Hassel som 12. mai 1998 ville blitt 100 år. Hassel er en av landets mest kjente astronomer, og har med kommeten som han har gitt navn Hasselkometen, for alltid skrevet navnet sitt...
15:01

Tegnsatt 1998-11

Repotasje fra Norges døveforbund kongress i Trondheim. Utdeling av kongens fortjenestesmedalje i gull til Thorbjørn J. Sander. Programleder: Klement Våge, Helge Herland Serie: Tegnsatt År: 199...
15:00

Tegnsatt 1998-12

Det første av tre program om døve i Russland. Vi ser på situasjonen for døve i St. Petersburg. Programleder: Mira Zuckermann Serie: Tegnsatt År: 1998 Episode: 12 Dato: 1998-08-24
15:00

Tegnsatt 1998-13

Det andre programmet om situasjonen i Russland. Vi ser spesielt på økningen i kriminalitet som har vokst i takt med fattigdommen. Programleder: Mira Zuckermann Serie: Tegnsatt År: 1998 Episode...
14:17

Tegnsatt 1998-14

Det tredje programmet om Russland. Hans Wilhelm Steinfeldt oppsummerer de voldsomme forandringer som har skjedd de siste 7 årene. Programmet handler om døve i Russland. Programleder: Mira Zuckerman...
14:00

Tegnsatt 1998-15

Norges døveforbund landsmøte. Statsbudsjettet bl.a. intervju med Anne Enger Lahnstein. Programleder: Mira Zuckermann Serie: Tegnsatt År: 1998 Episode: 15 Dato: 1998-10-19
13:55

Tegnsatt 1998-16

Skådalen skole 150 år bl.a. besøk av prinsesse Martha Louise. Vi møter: Trygve Veddeng, Julia Østheim, Pernille Vogt og Reidun Veddeng. Serie: Tegnsatt År: 1998 Episode: 16 Dato: 1998-11-02...
14:00

Tegnsatt 1998-17

Portrett av Andreas Chr. Møller. Serie: Tegnsatt År: 1998 Episode: 17 Dato: 1998-11-16
14:00

Tegnsatt 1998-18

Tegnspråktolking av sendingene hos NRK sitt prøveprosjekt. Programleder: Helge Herland Serie: Tegnsatt År: 1998 Episode: 18 Dato: 1998-11-30