1996

23:49

Tegnsatt 1996-01

Informasjon om selvangivelse og særfradrag for døve. Innslag om Døves Akademiske Forening. Døv parlamentariker i Canada. Amerikansk elev på Ål.
24:01

Tegnsatt 1996-02

Medlemsjuks i ungdomsforbundet. Rettssystemet i Norge. Døv tar kokke-eksamen på Ål.
24:30

Tegnsatt 1996-03

Ivar Aasen-jubileum. Reportasje fra Rødbygget i Trondheim. Hva er tegnspråk og hvem er døv?
24:37

Tegnsatt 1996-04

Brannøvelse i Tromsø. Under et kurs ble det arrangert brannøvelse på hotellet der de døve deltakerne bodde. Israels historie. Reportasje fra Israel. Mira Zuckermann forteller om Israel og døve...
24:43

Tegnsatt 1996-05

Vestlandske kompetansesenter. Overskridelse på budsjettet. Døve demonstrerer.
14:41

Tegnsatt 1996-06

Reportasje fra Døveforbunds landsmøte i Bodø, juni 1996.
14:57

Tegnsatt 1996-07

Reportasje fra Island med spesiell vekt på situasjonen for døve.
14:46

Tegnsatt 1996-08

Vi besøker 149-sentralen i Hyllestad, Song, og får informasjon om formidlingstjenesten. Programmet gir også informasjon om mobile tekst-tlf og om nødmeldingstjenesten.
15:05

Tegnsatt 1996-09

Tre døve damer med psykiske lidelser, alle pasienter ved Gaustad Sykehus, står åpent fram og forteller om sine problemer, og om behandlingen og sine håp for fremtiden.
14:44

Tegnsatt 1996-10

Reportasje fra den internasjonale filmfestivalen i Budapest, der Norge vant to av de gjeveste prisene.
15:03

Tegnsatt 1996-11

Et portrett av Harald Vik, som er både døv og blind. Vi følger ham i hverdagen i Drammen, og også under sykkelrittet "Den store styrkeprøven".
14:36

Tegnsatt 1996-12

Programmet informerer om adopsjon av barn fra utlandet. Flere døve ektepar adopterer barn fra Sør-Amerika og Kina. I programmet medvirker familiene Standal fra Ålesund og Anda fra Bergen.
15:03

Tegnsatt 1996-13

Reportasje fra døves kulturdager i Kristiansand. Vi ser på tolket teater kontra tegnspråkteater. Intervju med Halgrim Berg om profesjonelt døveteater.
14:18

Tegnsatt 1996-14

Går det mot et felles forbund for alle døve og tunghørte? NDF og HLF diskuterer paraplyorganisasjon. Tegnsatt besøkte lokalforeningene i Ålesund og visser et sentralt møte i Lillestrøm.