1994

28:43

Tegnsatt 1994-01

Tegnsatt besøker den norske tegnspråkforskerene Jon Martin Brauti ved universitetet i Bristol, der han i et internasjonalt team forsker på om det er grunnlag for et internasjonalt tegnspråk. Videre...
29:49

Tegnsatt 1994-02

Første innslag er om Paralympics på Lillehammer, lekene som samler ulike funksjonshemmede fra hele verden til konkurranse pa snø og is, vi tar opp spørmålet om hvorfor døve står utenfor lekene. - V...
30:02

Tegnsatt 1994-03

Programmet tar opp situasjonen for døve studenter som møter mange hindringer bl.a. i form av mangel på tolker og tilrettelagt undervisningmateriell. Situasjonen holdes opp mot innholdet i Stortings...
29:58

Tegnsatt 1994-04

Tegnsatt tar opp spørsmalet om døve barn skal ha lovbestemt rett til å gå på en døveskole. Stortingsrepresentant Jan Simonsen reiste dette lovforslaget i Stortinget, men flertallet gikk imot det. J...
28:26

Tegnsatt 1994-05

Hovedinnslaget i dette Tegnsatt-programmet er en reportasje fra Norges Døveforbunds kongress i Bergen. Disse kongressene vedtar et fire-årig arbeidsprogram for forbundet og star derfor sentralt i d...
29:33

Tegnsatt 1994-06

Mange bruker sommerferien til reiser i utlandet og har erfart at det ikke alltid er like lett å fa kontakt med folk fra andre land. Språkbarrierene blir ofte større jo lengre vekk fra Norge vi komm...
29:29

Tegnsatt 1994-07

Mira Zuckermann er programleder og i dette programmet er generalsekretær Svein Arne Peterson gjest. Emne for samtalen er tolking.
29:54

Tegnsatt 1994-08

Mira Zuckermann er programleder og i dette programmet er Con Mehlum med og forteller om Generalsekretær Svein Arne Peterson gjest. Emne for samtalen er tolking.
28:11

Tegnsatt 1994-09

Tegnsatt denne gang handler om døves kultur. Siste helgen i oktober var over 700 tegnspråk-talende samlet til Døves Kulturdager i Ål, Hallingdal. Det ble vist teater og dans i ulike former, døve ku...
28:18

Tegnsatt 1994-10

Det er 100 år siden Conrad Svendsen ble ansatt som den første prest for døve. Tegnsatt markerer derfor 100 årsjubileuet for Døvekirken i Norge. Programmet ser på kirkens historie og på veivalget mo...